Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'ai mal från svenska till franska

Annons
illamal
Annons
ontmal
Annons
Annons
Annons

Översätt j\'ai mal till andra språk