Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'ai treize ans från svenska till franska

årans
jagmoi

Översätt j\'ai treize ans till andra språk