Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'aime bien från svenska till franska

brabien

Översätt j\'aime bien till andra språk