Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'en ai assez ! från svenska till franska

Översätt j\'en ai assez ! till andra språk