Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'en ai marre ! från svenska till franska

hara

Översätt j\'en ai marre ! till andra språk