Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ja må du leva sångtext från svenska till franska

bovivre
attque

Översätt ja må du leva sångtext till andra språk