Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är besviken på dig från svenska till franska

Översätt jag är besviken på dig till andra språk