Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag anf��rtrodde dig från svenska till franska

Översätt jag anf��rtrodde dig till andra språk