Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag bjuder dig på kaffet från svenska till franska

Översätt jag bjuder dig på kaffet till andra språk