Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag existerade, jag fanns, jag fanns till från svenska till franska

Översätt jag existerade, jag fanns, jag fanns till till andra språk