Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag förbereder mig för studenten från svenska till franska

jagmoi

Översätt jag förbereder mig för studenten till andra språk