Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag f��rbereder mig f��r studenten från svenska till franska

jagmoi

Översätt jag f��rbereder mig f��r studenten till andra språk