Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag f��rst��r inte från svenska till franska

Översätt jag f��rst��r inte till andra språk