Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag går och hämtar åt er, jag ska hämta åt er från svenska till franska

Översätt jag går och hämtar åt er, jag ska hämta åt er till andra språk