Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har f��rlorat från svenska till franska

Översätt jag har f��rlorat till andra språk