Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har f��rst��tt, jag f��rstod från svenska till franska

Översätt jag har f��rst��tt, jag f��rstod till andra språk