Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har ingen klocka från svenska till franska

Översätt jag har ingen klocka till andra språk