Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har inte någon syster från svenska till franska

Översätt jag har inte någon syster till andra språk