Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har nyss lämnat, jag har just lämnat från svenska till franska

Översätt jag har nyss lämnat, jag har just lämnat till andra språk