Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har sparat, jag sparade från svenska till franska

Översätt jag har sparat, jag sparade till andra språk