Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag k��nner mig från svenska till franska

jagmoi

Översätt jag k��nner mig till andra språk