Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag k��per till dig från svenska till franska

Översätt jag k��per till dig till andra språk