Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag kunde, jag har kunnat från svenska till franska

Översätt jag kunde, jag har kunnat till andra språk