Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag saknar dig (du saknas mig) från svenska till franska

Översätt jag saknar dig (du saknas mig) till andra språk