Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag saknar dig jag bliv glad när du skriv att du från svenska till franska

Översätt jag saknar dig jag bliv glad när du skriv att du till andra språk