Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag sov, jag har sovit från svenska till franska

Översätt jag sov, jag har sovit till andra språk