Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag sprang, jag har sprungit från svenska till franska

Översätt jag sprang, jag har sprungit till andra språk