Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag tycker inte s�� mycket om från svenska till franska

Översätt jag tycker inte s�� mycket om till andra språk