Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag var tvungen, jag var tvungen att från svenska till franska

Översätt jag var tvungen, jag var tvungen att till andra språk