Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag var, jag blev, jag blev till från svenska till franska

Översätt jag var, jag blev, jag blev till till andra språk