Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag vill kissa från svenska till franska

Översätt jag vill kissa till andra språk