Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är dödstörstig från svenska till franska

Översätt jag är dödstörstig till andra språk