Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är glad för din skull från svenska till franska

Översätt jag är glad för din skull till andra språk