Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är mätt, jag är inte hungrig längre från svenska till franska

Översätt jag är mätt, jag är inte hungrig längre till andra språk