Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är sjutton år från svenska till franska

Översätt jag är sjutton år till andra språk