Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag åker skridskor från svenska till franska

Översätt jag åker skridskor till andra språk