Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag åker till stormarknaden från svenska till franska

Översätt jag åker till stormarknaden till andra språk