Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag anförtrodde dig från svenska till franska

Översätt jag anförtrodde dig till andra språk