Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag ber om ursäkt från svenska till franska

Översätt jag ber om ursäkt till andra språk