Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag blev blixtförälskad från svenska till franska

Översätt jag blev blixtförälskad till andra språk