Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag förstod, jag har förstått från svenska till franska

Översätt jag förstod, jag har förstått till andra språk