Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag flanerade, strövade omkring från svenska till franska

Översätt jag flanerade, strövade omkring till andra språk