Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag går, jag åker från svenska till franska

Översätt jag går, jag åker till andra språk