Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag har väldigt bråttom från svenska till franska

Översätt jag har väldigt bråttom till andra språk