Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag kände igen henne från svenska till franska

Översätt jag kände igen henne till andra språk