Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag känner inte igen något från svenska till franska

Översätt jag känner inte igen något till andra språk