Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag lägger, jag sätter, jag ställer från svenska till franska

Översätt jag lägger, jag sätter, jag ställer till andra språk