Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag måste, jag bör från svenska till franska

Översätt jag måste, jag bör till andra språk