Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag sportar inte tillräckligt från svenska till franska

Översätt jag sportar inte tillräckligt till andra språk