Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag står inte ut längre från svenska till franska

Översätt jag står inte ut längre till andra språk